Markedsbilder 2011  side 3

Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forening